x

Đăng nhập

Comming soon...

Seo Young Hee

Seo Young Hee: Doanh thu của Nhà Kho Chết Chóc không cao nhưng tính ra lại khá ổn so với những bộ phim ra rạp cùng thời điểm và cả những bộ phim kinh dị trước đó.