x

Đăng nhập

Comming soon...

Seulgi (Red Velvet)

Seulgi (Red Velvet): Đến nay, mới chỉ có 7 thần tượng xuất sắc vượt qua buổi thử giọng đặc biệt của SM Entertainment và debut thành công.