x

Đăng nhập

Comming soon...

Seulgi (Red Velvet)

Seulgi (Red Velvet): Tôi nghĩ nếu mà đưa Tiffany, Seohyun, Eunbi hay Winter sang nhóm khác thì họ cũng dư sức để đảm đương vị trí main vocal luôn đó chứ.