x

Đăng nhập

Comming soon...

Snownu

Snownu: So với những gì mà phần 1 đã làm được, kết quả của Chuyện Ma Đô Thị 2 lại không tạo được nhiều kỳ vọng cũng như yếu tố bất ngờ nào.