x

Đăng nhập

Comming soon...

Song Kang Ho

Song Kang Ho: Thông điệp về tính nhân văn trong câu chuyện thảm họa hàng không của các nhân vật. Đặc biệt, cái kết của phim lại mở ra 2 chiều hướng cho mình.