x

Đăng nhập

Comming soon...

Tale Of Nokdu - Tiểu Sử Chàng Nokdu

Tale Of Nokdu - Tiểu Sử Chàng Nokdu : Dù bản thân không phải là người hay đọc webtoon nhưng tôi thấy việc khán giả so sánh tạo hình giữa nhân vật trong truyện với bản người thật cũng hay ho đấy chứ.