x

Đăng nhập

Comming soon...

The Lake (Quái Vật Sông Mekong)

The Lake (Quái Vật Sông Mekong): Mình nghĩ ngụ ý của nhà làm phim đưa thông điệp đến người xem về sự khác biệt giống loài, điều này mình thấy cũng được họ đề cập ở đầu phim và cuối phim.