x

Đăng nhập

Comming soon...

Tôn Lệ

Tôn Lệ: Có nguồn tin, đạo diễn của phim Bắc Đẩu Nam Cơ Chi Ca sau khi xem xét đã giao vai nữ chính cho Hứa Tình thay vì Triệu Lệ Dĩnh như dự định ban đầu.