x

Đăng nhập

Comming soon...

Trần Ngọc Kỳ

Trần Ngọc Kỳ: Có những diễn viên được đánh giá: Dù chỉ vào vai phụ, nhưng xét tổng thể còn xuất sắc hơn khi họ vào vai chính.