x

Đăng nhập

Comming soon...

Trương Gia Huy

Trương Gia Huy: Trương Gia Huy thừa nhận rất sợ sẽ đánh mất tất cả nên không dám phản bội Quan Vịnh Hà, dù từng nghĩ đến việc chơi bời.