x

Đăng nhập

Comming soon...

Trương Gia Nghê

Trương Gia Nghê: Kể ra thì Chi Pu cũng có tâm sự nghiệp lắm chứ, cứ vài năm lại gây bất ngờ một lần, hết Hàn, Thái rồi lại Trung, kiểu gì mà cô nàng chẳng gây chú ý.