x

Đăng nhập

Comming soon...

Trương Tịnh Nghi

Trương Tịnh Nghi: Dương Mịch trong Hộc Châu Phu Nhân, Trần Tinh Húc và Trương Tịnh Nghi trong Nhất Kiến Khuynh Tâm khiến đều "cà mặt" lố khiến khán giả kêu trời.