x

Đăng nhập

Comming soon...

Trương Vũ Kiếm

Trương Vũ Kiếm: Nếu chia tay trong hoà bình như Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong thì có thể gặp lại, chứ như Dương Mịch, Ngô Thiến với chồng cũ thì không bao giờ.