x

Đăng nhập

Comming soon...

Under The Queen's Umbrella (Dưới Bóng Trung Điện)

Under The Queen's Umbrella (Dưới Bóng Trung Điện): Vì có nhiều chi tiết, hình ảnh trùng khớp đến bất ngờ nên loạt phim Hàn này bị nghi là đã “vay mượn” phim Trung.