x

Đăng nhập

Comming soon...

Vương Phi

Vương Phi: "Gương vỡ lại lành", nối lại tình xưa đã được gần 8 năm, thế nhưng cho đến nay Vương Phi và Tạ Đình Phong vẫn không tiến đến hôn nhân.