x

Đăng nhập

Comming soon...

Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984: Nếu hành trình của Zack Snyder với Vũ trụ Điện ảnh DC dường như đã chấm dứt, thì giờ đây ông vẫn có thể tiếp tục triển khai Snyderverse bằng comics.