x

Đăng nhập

Comming soon...

Xuân Bắc

Xuân Bắc: Mỗi diễn viên trong phim Sóng Ở Đáy Sông đều có ngã rẽ khác nhau: người tiếp tục nghề diễn và nổi tiếng; người đã rời khỏi showbiz, làm công việc khác.