x

Đăng nhập

Comming soon...

Yumi's Cells 2 (Các Tế Bào Của Yumi 2)

Yumi's Cells 2 (Các Tế Bào Của Yumi 2): Nhìn bề ngoài thì Kim Go Eun có vẻ như sở hữu một sự nghiệp truyền hình khá huy hoàng, nhưng nếu đi sâu vào từng tác phẩm thì tôi e là còn nhiều lấn cấn lắm đó.