x

Đăng nhập

Comming soon...

2NE1

2NE1: Nhiều nhóm nhạc Kpop có tên gọi chứa những con số mang ý nghĩa đặc biệt chứ không đơn thuần chỉ để đếm số lượng.