x

Đăng nhập

Comming soon...

2NE1

2NE1: Nhìn những nhóm nữ như BLACKPINK hay aespa thì tôi nhận ra một điều rằng: các nhóm nữ có 4 thành viên không trở thành huyền thoại thì cũng là tân binh hàng đầu.