x

Đăng nhập

Comming soon...

Angelina Jolie

Angelina Jolie: Khi đưa Eternals lên màn ảnh rộng, MCU Giai đoạn 4 đã thực hiện một số thay đổi lớn đối với các nhân vật được mô tả trong các bộ phim sắp tới của mình.