x

Đăng nhập

Comming soon...

Ant-Man And The Wasp: Quantumania (Lượng Tử Giới)

Ant-Man And The Wasp: Quantumania (Lượng Tử Giới): High Evolutionary là một gã phản diện vô nhân tính bậc nhất, nhưng hắn vẫn không thể sánh với nhiều phản diện khác của MCU.