x

Đăng nhập

Comming soon...

Ant-Man (Người Kiến)

Ant-Man (Người Kiến): Mặc dù được xây dựng một cách rất ấn tượng, nhưng ngay từ đầu thì Kang đã không được Marvel coi như trung tâm của Multiverse Saga.