x

Đăng nhập

Comming soon...

Bằng Kiều

Bằng Kiều: Chẳng những trải qua tuổi thơ sóng gió mà mẹ ruột của Bằng Kiều còn có những năm tháng tuổi trẻ truân chuyên, khó nhọc trước khi được an dưỡng bên con cháu.