x

Đăng nhập

Comming soon...

Bryce Dallas Howard

Bryce Dallas Howard: Chiếm nhiều lợi thế hơn, Giganotosaurus dư sức hạ gục khủng long bạo chúa T-Rex chỉ trong vài giây. Điều này phải kể đến nhiều yếu tố khác nhau.