x

Đăng nhập

Comming soon...

Cao Minh Đạt

Cao Minh Đạt : Mẹ Rơm kể về hành trình làm cha của Mô "gù". Bộ phim truyền tải thông điệp ý nghĩa về tình cha con, dù gặp nhiều khó khăn nhưng vì con cha sẵn sàng làm tất cả,