x

Đăng nhập

Comming soon...

Captain America: The Winter Soldier

Captain America: The Winter Soldier: Điệu nhảy cuối cùng của Captain America ở cuối Avengers: Endgame rất khác với những gì diễn ra trong truyện. Chi tiết thế nào sẽ được Bắp tiết lộ dưới đây!