x

Đăng nhập

Comming soon...

Cha Tae Hyun

Cha Tae Hyun: Tình yêu nào cũng đáng để trân trọng, nhất là những mối quan hệ phải “thử lửa”, chịu nhiều sức ép. Do đó, những cuộc hôn nhân dưới đây thật hiếm có.