x

Đăng nhập

Comming soon...

Châu Kiệt

Châu Kiệt: Nếu ngày xưa, chỉ có Châu Kiệt bị ghét thì giờ, đã có Lâm Tâm Như đồng hành cùng anh để nghe những lời cay đắng của khán giả.