x

Đăng nhập

Comming soon...

Chu Lâm

Chu Lâm: Theo Tiểu Hạnh Thảo, Tây Lương Nữ Nhi quốc, Ân tiểu tỷ, Hằng Nga, Khổng Tước Công Chúa là 4 mỹ nhân đẹp nhất của Tây Du Ký 1986.