x

Đăng nhập

Comming soon...

Decision To Leave (Quyết Tâm Chia Tay)

Decision To Leave (Quyết Tâm Chia Tay): Quyết Tâm Chia Tay là một tuyệt tác khác của Park Chan Wook, trong đó tình yêu được thể hiện vô cùng khác, đau đớn, khắc khoải khôn nguôi.