x

Đăng nhập

Comming soon...

Đời Này Có Em

Đời Này Có Em: Mình cảm thấy vai diễn về nhân vật bác sỹ không hề dễ chút nào vì đặc điểm nhân vật này mang tính chuyên môn rất cao, lời thoại cũng khó nhằn hơn rất nhiều.