x

Đăng nhập

Comming soon...

Emily Blunt

Emily Blunt: Trên mạng đang đồn thổi Doctor Doom sẽ không xuất hiện trong Fantastic 4, mặc cho việc Doom là yếu tố quan trọng luôn phải đi cùng với nhóm bộ tứ anh hùng kia.