x

Đăng nhập

Comming soon...

Everything Everywhere All At Once

Everything Everywhere All At Once: Tác phẩm Everything Everywhere All At Once do Dương Tử Quỳnh đóng chính thắng đậm tại Oscar 2023 và giành tổng cộng 7 giải thưởng quan trọng.