x

Đăng nhập

Comming soon...

Guardian Of The Galaxy

Guardian Of The Galaxy: Gamora tàn nhẫn với Nebula, Frigga phát hiện chuyện Loki còn sống,...là những chi tiết không được nói rõ trong MCU.