x

Đăng nhập

Comming soon...

Guardian Of The Galaxy

Guardian Of The Galaxy: Thanos và Ego đều là những sinh vật mạnh mẽ trong vũ trụ, nên cũng khó để biết được rằng ai mạnh hơn ai.