x

Đăng nhập

Comming soon...

Guardians Of The Galaxy 2 (Vệ Binh Dải Ngân Hà 2)

Guardians Of The Galaxy 2 (Vệ Binh Dải Ngân Hà 2): Khác với những gì khán giả đã nghĩ, High Evolutionary vẫn còn sống và sẽ trở lại MCU trong tương lai.