x

Đăng nhập

Comming soon...

Guardians Of The Galaxy 3

Guardians Of The Galaxy 3: Mặc dù rất quyền năng, nhưng rất có thể Ego trong vũ trụ điện ảnh Marvel chỉ là kẻ mạo nhận, không phải 1 Celestial đích thực.