x

Đăng nhập

Comming soon...

Guardians Of The Galaxy 3 (Vệ Binh Dải Ngân Hà 3)

Guardians Of The Galaxy 3 (Vệ Binh Dải Ngân Hà 3): High Evolutionary là một gã phản diện vô nhân tính bậc nhất, nhưng hắn vẫn không thể sánh với nhiều phản diện khác của MCU.