x

Đăng nhập

Comming soon...

Guardians Of The Galaxy 3 (Vệ Binh Dải Ngân Hà 3)

Guardians Of The Galaxy 3 (Vệ Binh Dải Ngân Hà 3): Nếu bạn sợ Thor 4 sẽ tác động ít nhiều đến cốt truyện Guardians Of The Galaxy 3 thì hãy yên tâm, vì đạo diễn đã đảm bảo rằng điều đó không xảy ra đâu.