x

Đăng nhập

Comming soon...

Guardians Of The Galaxy (Vệ Binh Dải Ngân Hà)

Guardians Of The Galaxy (Vệ Binh Dải Ngân Hà): Liệu những thực thể sẽ có hình dạng ra sao? Liệu có gì có thể hơn cả Đấng Sáng Tạo? Liệu bạn còn chưa biết gì về những thực thể trong Đa vũ trụ Marvel?