x

Đăng nhập

Comming soon...

Guardians Of The Galaxy (Vệ Binh Dải Ngân Hà)

Guardians Of The Galaxy (Vệ Binh Dải Ngân Hà): Adam Warlock khi bước vào MCU có thể bị thay đổi một số sức mạnh nhưng chắc chắn vẫn là một nhân vật đáng gờm.