x

Đăng nhập

Comming soon...

Guardians Of The Galaxy (Vệ Binh Dải Ngân Hà)

Guardians Of The Galaxy (Vệ Binh Dải Ngân Hà): Với sự thành công của Guardians of the Galaxy Vol. 3, James Gunn đã chứng minh rằng ông hoàn toàn là sự lựa chọn hoàn hảo để tạo nên 1 Superman mới.