x

Đăng nhập

Comming soon...

Huy Khánh

Huy Khánh: Hoá ra những lời của vợ cũ Huy Khánh năm xưa là hoàn toàn đúng, khi nay Kim Tuyến - nhân vật chính đã chính thức lên tiếng.