x

Đăng nhập

Comming soon...

Huy Khánh

Huy Khánh: Những hình ảnh về tạo hình đặc biệt của Thái Hòa trong Mẹ Rơm được nhiều người quan tâm. Đó là người đàn ông khù khờ, ngoại hình có chiếc lưng gù.