x

Đăng nhập

Comming soon...

A Korean Odyssey (Hoa Du Ký)

A Korean Odyssey (Hoa Du Ký): So với dàn nam thì tôi thấy dàn nữ của bộ phim Hoa Du Ký đã có sự nghiệp phát triển ấn tượng hơn hẳn sau 4 năm luôn.