x

Đăng nhập

Comming soon...

James Gunn

James Gunn: Sáng đọc tin mà mình đi từ bất ngờ tới hoang mang luôn mấy bạn ơi, nhà DC nghe đồn đang cố gắng "lôi kéo" Kevin Feige về vũ trụ của họ đó.