x

Đăng nhập

Comming soon...

Jeon Jong Seo

Jeon Jong Seo: Xét tất cả mọi khía cạnh từ thực lực, danh tiếng, vị thế cho tới giải thưởng thì đối với tôi, đây là các diễn viên nữ đầu 9x nổi bật nhất trong năm sinh của họ.