x

Đăng nhập

Comming soon...

Jeon Jong Seo

Jeon Jong Seo: Tôi nghĩ chắc hẳn công chúng Hàn Quốc đang tự hào lắm khi những Yoo Ah In hay Jeon Jong Seo đã gặt hái được thành công ở các giải thưởng điện ảnh lớn.