x

Đăng nhập

Comming soon...

Johnny Depp

Johnny Depp: Robert Downey Jr. và Johnny Depp là cặp bạn thân nổi tiếng của Hollywood. Họ luôn sẵn sàng lên tiếng bảo vệ và bên nhau trong những giai đoạn khó khăn nhất.