x

Đăng nhập

Comming soon...

Johnny Depp

Johnny Depp: Tại sao con số 4 lại hay mang điềm xui rủi cho các nhà làm phim vậy nhỉ, có quy luật ngầm nào chăng?