x

Đăng nhập

Comming soon...

Johnny Depp

Johnny Depp: Sau vụ thắng kiện với Amber Heard, Johnny Depp được hãng Dior tái kí hợp đồng nước hoa hàng triệu đô.