x

Đăng nhập

Comming soon...

Kim Hyang Gi

Kim Hyang Gi: 4 cô gái với 4 màu sắc, có đủ các yếu tố để nổi tiếng, thế nhưng vì lý do này lý do kia mà cuối cùng ai nấy đều làng nhàng mãi không hot được.