x

Đăng nhập

Comming soon...

Kim Jung Hyun

Kim Jung Hyun: Tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với bộ phim Nhà Trọ Waikiki nữa. Ai mà ngờ được các nam chính trong 2 mùa của tác phẩm này hầu như đã dính "trấu" chứ.