x

Đăng nhập

Comming soon...

Lâm Vỹ Dạ

Lâm Vỹ Dạ: Trấn Thành, Tóc Tiên, Ninh Dương Lan Ngọc và nhiều sao Việt bị trêu "thiếu nghị lực". Họ từng có lúc thiếu kiên đinh với những kế hoạch và việc mình cần làm.