x

Đăng nhập

Comming soon...

Lee Da Hee

Lee Da Hee: Sau bao khó khăn cũng như vất vả thì 4 sao nữ Hàn Quốc sau đây cũng đã có được sự công nhận mà tôi nghĩ là họ xứng đáng phải có được từ lâu rồi.