x

Đăng nhập

Comming soon...

Life Is Beautiful (Đưa Em Tìm Mối Tình Đầu)

Life Is Beautiful (Đưa Em Tìm Mối Tình Đầu): Là đề tài khai thác chính ở giai đoạn “quá lứa lỡ thì” nhưng Đưa Em Tìm Mối Tình Đầu cũng được đan xen vào được những hình ảnh đậm nét thanh xuân vườn trường.