x

Đăng nhập

Comming soon...

Lightyear (Cảnh Sát Vũ Trụ)

Lightyear (Cảnh Sát Vũ Trụ): Không giống như các phần trước của Toy Story, Lightyear kẻ về xuất thân và sứ mệnh của người anh hùng đã truyền cảm hứng cho nhiều đồ chơi khác Buzz Lightyear.