x

Đăng nhập

Comming soon...

Lý Nhược Đồng

Lý Nhược Đồng: Lý Nhược Đồng vốn không phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho vai diễn Tiểu Long Nữ trong phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp (1995) đâu.